Monographs in Polish Language


List of Monographs in Polish Language

 

Andrzej Koss, Jan Marczak

Lasery w Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków - Lasers in Conservation of Art Works and Monuments

Wyd. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, 2015.

K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych, Wyd. WNT, 2011.

M. Hebda, K. Jach
Sylwester Damazy Kaliski, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2011.
W. Żendzian
Podstawy elektroniki kwantowej, WAT, 2009.
M. Kwaśny
Fluorescencyjne metody i systemy do analiz materiałów biologicznych w czasie rzeczywistym, WAT, 2009.
J. Owsik
Wybrane zagadnienia metrologii promieniowania laserowego, WAT, 2008.
A. F. Kotyuk, J. Owsik,
Wzorce jednostki mocy i energii promieniowania laserowego, Akademia Obrony Narodowej, 2007.
A. Zając, J. Świderski, P. Konieczny, S. Gągała
Lasery Włóknowe, analiza i wymogi konstrukcyjne WAT, 2007.
J. Jabczyński
Podstawy Optyki Stosowanej, WAT, 2006.
Z. Mierczyk
Nieliniowe absorbery : badania właściwości, technologia i wybrane zastosowania, WAT, 2005.
W. Żendzian
Generatory parametryczne do dalmierzy laserowych, WAT, 2005.
J. Marczak
Analiza i usuwanie nawarstwień obcych z różnych materiałów metodą ablacji laserowej, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2004
Z. Bielecki, A. Rogalski
Detekcja sygnałów optycznych, WNT 2001.
Z. Bielecki
Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania podczerwonego. WAT, Warszawa 2001
A.Padzik-Graczyk
Fotodynamiczna metoda diagnozowania i leczenia nowotworów, Bellona 1999.

 

List of edited multiple-author monographs in Polish language containing chapters written by IOE MUT employees.

J. Mroczek (red.) - praca zbiorowa. Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 2013.

Rozdział: "Absorpcyjna spektroskopia laserowa"
Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa

Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 3, WAT, 2012
Technologie podwójnego zastosowania, WAT, 2012

Systemy termodetekcyjne i termowizyjne, H. Madura, str 289-305

Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca, WNT, 2012,

Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne, Wyd. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,2012.

Część II Technika i technologie w służbie bezpieczeństwu

„Laserowy spektroanalizator emisyjny” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J. Walczuk „Pomiar mikrokoncentracji gazu w atmosferze” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J.Walczuk  

„Olśniewacz laserowy – użycie i przeciwdziałanie” A. Rembielińska, J. Owsik, J. Pisarek 

„Zdalne wykrywanie groźnych zanieczyszczeń atmosfery na przykładzie detekcji metanu i amoniaku” M. Kopica

Z. Bielecki, T. Stacewicz (red.) - praca zbiorowa
Optoelektroniczny sensor ditlenku azotu - analiza i wymagania konstrukcyjne, WAT, 2011.

W. Janke (red.) - praca zbiorowa. Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2011.

 Rozdział 5: "Układy detekcji promieniowania optycznego"
Z. Bielecki

Rozdział 9: „Dlaczego laser? (Rys historyczny)
Z. Jankiewicz

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 2, WAT, 2011.

A. Michalski (red.) - praca zbiorowa. Metrologia w Medycynie - wybrane zagadnienia, WAT, 2011.

 Rozdział 2: "Zastosowanie technik spektroskopowych w medycynie, ochronie środowiska i bezpieczeństwie państwa"
Z. Bielecki, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, J. R. Ładny.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń. Tom 1. WAT, 2010.
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, WAT, 2008.
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie dla budownictwa, WAT, 2007.
H. Madura (red.) - praca zbiorowa
Pomiary termowizyjne w praktyce, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola PAK, Warszawa, 2004.