Infrastruktura Badawcza


Laboratoria

 • Akredytowane Laboratorium Badawcze

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

 • Laser dwuimpulsowy Nd:YAG generuje dwa impulsy laserowe w jednej osi odseparowane czasowo; energia impulsów Ei = 400mJ, czas trwania impulsów ti = 4ns; czas separacji impulsów od 0s do 100µs; repetycja maksymalna 10Hz;
 • Spektrometr Mechelle5000 zakres widmowy 200-950nm; rozdzielczość spektralna 0.05nm, minimalny czas rejestracji widma 10ns;
 • Monochromator SR-500i-D1-R zakres widmowy 200-1700nm; rozdzielczość 0.06 – 0.7nm
 • (w zależności od siatki dyfrakcyjnej i zakresu widmowego);
 • Spektrometry AvaSpec-2048TEC-FT-2 zakres widmowy 200-900nm; rozdzielczość 0.15nm;
 • Analizator wiązek laserowych Spiricon LBA-100A, zakres widmowy 200-1100nm;
 • Miernik M2 wiązek laserowych, zakres widmowy 200-1100nm;
 • Źródło promieniowania monochromatycznego Omni300, zakres widmowy 200-1000nm;
 • Spektrometr SR500i, zakres widmowy 200-1700nm, R=4000;
 • Oscyloskop cyfrowy MSO70604C, 6GHz, 25GS/s;
 • Zestaw do pomiaru mocy i energii promieniowania laserowego, 20pJ-10J dla 190-20000nm, 10nW-100W dla 250-1064nm.