Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych


W Zespole prowadzone są badania dotyczące niskoszumowych układów elektronicznych, wysokoczułych fotoodbiorników pracujących w zakresie promieniowania od EUV do IR, układów detekcji bezpośredniej, zaawansowanych metod detekcji promieniowania optycznego, sensorów promieniowania optycznego, sensorów niebezpiecznych gazów, markerów chorobowych i par materiałów wybuchowych.

Działalność dydaktyczna i badawcza prowadzona jest w trzech laboratoriach: podstaw optoelektroniki, detekcji sygnałów optycznych oraz miernictwa optoelektronicznego. Laboratoria są bogato wyposażone w nowoczesne lasery półprzewodnikowe do badań spektroskopowych i telekomunikacyjnych, lasery z obszaru „niebieskiej optoelektroniki", lasery kaskadowe, detektory termiczne i fotonowe, mierniki mocy i energii promieniowania optycznego, spektrometry, monochromatory, oscyloskopy oraz wiele innych nowoczesnych przyrządów elektronicznych. Zakres prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje przede wszystkim problematykę związaną z detekcją promieniowania optycznego, szeroko pojętą optoelektroniką, systemami wykrywania i informowania o zagrożeniach oraz elementami energetyki. Prowadzone są także zajęcia dla doktorantów z zakresu przetwarzania sygnałów optycznych.

W ramach działalności naukowej w Zespole opracowano:

  • przenośny optoelektroniczny czujnik NOx do monitoringu atmosfery,
  • bezprzewodowy systemy łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-12 mikrometrów,
  • układy zasilania, sterowania i chłodzenia do laserów kaskadowych,
  • optoelektroniczny czujnik par materiałów wybuchowych.

Obecnie w Zespole prowadzone są prace dotyczące możliwości wykrywania niebezpiecznych materiałów za pomocą metod spektroskopowych wykorzystujących przestrajane lasery kaskadowe, a także wysokoczułych sensorów markerów chorobowych zawartych w wydychanym powietrzu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony zespołu www.zdso.wat.edu.pl.