Infrastruktura Badawcza


Laboratoria

  • Laboratorium Detekcji Promieniowania Optycznego

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

  • Stanowisko do wzorcowania czujników gazów. Jako urządzenie wzorcowe wykorzystywany jest system generatora gazów Kintek 491 składający się następujących modułów: 491M (Base Module), 491M-SD (Secondary Dilution), 491M-HG (Humidification), 491M-GF (Gas Feed);
  • Stanowisko do badań widm absorpcyjnych elektronowych (zakres UV-VIS) i rotacyjno-oscylacyjnych (zakres NIR-MIR). Stanowisko wyposażone jest w unikalny zestaw źródeł promieniowania: jednodomowe lasery QC firmy Alpes Lasers S.A. (5,263 µm, 4,530 µm), system laserowy firmy TOPTICA (409,5 nm, 13mW), lasery firmy TopGaN (410 nm, 500 mW, 50 ns, 1 kHz), laser przestrajalny firmy Ekspla o zakresie spektralnym, od 725 nm do 16 µm (czas trwania impulsu 80 ps, częstotliwość repetycji 1 kHz, energia impulsów w zależności od długości fali promieniowania od 1 do 400 µJ);
  • Stanowisko do kondycjonowania i wzbogacania badanych próbek. Stanowisko to służy do filtracji, osuszania oraz zwiększenia stężania analizowanej próbki gazowej o określonej objętości. Składa się z: filtru cząstek stałych, osuszaczy z membraną nafionową (PD200T, PD50T), układu wzbogacania badanych próbek (opracowanie własne IOE przy współpracy z Politechniką Warszawską);
  • Stanowisko do badania charakterystyk spektralnych elementów czujników. Głównym elementem stanowiska jest spektrometr−monochromator iHR−320 (Horiba Scientific) wraz z zestawem siatek dyfrakcyjnych oraz szerokopasmowych źródeł promieniowania (LHS−T250, LHS−GC);
  • Stanowisko do charakteryzacji laserów i optymalizacji laserowych układów sterowania. W skład stanowiska wchodzą: zestaw specjalizowanych sterowników prądowych (DEI Scientific model PCX-78420, Newport model 505B, ILX Lightwave (Newport) model ILX 3232), miernik długości fali Angstrem model QWS-GIR, kamera PYROCAM model PY-III-C-B firmy Spiricon, mierniki mocy promieniowania firmy Gentec i Standa wraz z głowicami pomiarowymi, moduły detekcyjne firmy Vigo System S.A., kontrolery temperatury firmy Arroryo 5310 i Newport model 350B, generatory Picosecond 12000 i DG 645, oscyloskopy Tektronix DSA 70404 i DPO 4104;
  • Stanowisko do badań i optymalizacji fotoodbiorników. W skład stanowiska wchodzą: zestaw wzmacniaczy fazoczułych (Lock-In) SR850 (Stanford Research Systems), analizator widma SR770 (Stanford Research Systems), generator AFG3052 (Tektronix), modulator akustooptyczny typu 12000-3200 firmy Crystal Technology Inc., niskoszumowe wzmacniacze prądowy SR570 i napięciowy SR560 (Stanford Research Systems).