Zespół Elektroniki Kwantowej


Zespół swoimi korzeniami sięga początkowej fazy rozwoju laserów w WAT. Profil badań zespołu ewaluował, na przestrzeni lat, od elektroniki kwantowej do tematyki związanej z wykorzystaniem systemów optoelektronicznych w urządzeniach naprowadzających. Obecnie realizowane prace badawczo-rozwojowe dotyczą zastosowania nowoczesnych optoelektronicznych systemów detekcji w zakresie widmowym podczerwieni do wyszukiwania i śledzenia celów powietrznych oraz głowic optoelektronicznych naprowadzających na te cele. Unikalna aparatura badawcza laboratoryjna i poligonowa umożliwia prowadzenie prac naukowych, konstruktorskich i wdrożeniowych, głównie w tematyce obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu. Wdrażane w przemyśle wyniki prac badawczych wykorzystywane są w sektorze wojskowym i cywilnym. Prace zespołu mają istotny wpływ na stan wyposażenia naszej armii w środki obrony rakietowej.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą: wdrożenie do produkcji i modernizacja rakiety przeciwlotniczej GROM (GROM jest jedynym typem uzbrojenia o cechach inteligentnych, całkowicie wytwarzanym w kraju) , modernizacja i wdrożenie do produkcji modułu detekcyjnego rakiety P-22 typu woda-woda, opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu treningowego UST-1 (dla strzelców-operatorów systemów rakietowych p-lot GROM) oraz opracowanie i wdrożenie do produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej do bieżących i poligonowych testów rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.

Prowadzone prace badawcze związane są z:

  • modernizacją głowic samonaprowadzających do rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu GROM oraz głowic samonaprowadzających rakiet typu woda-woda średniego zasięgu P-22;
  • badaniami symulacyjnymi pracy podzespołów głowic samonaprowadzających rakiety;
  • modernizacją oraz wykonawstwem systemów treningowych do szkolenia operatorów przenośnych rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu;
  • modernizacją rakiet przy współpracy z przemysłem, badania laboratoryjne i poligonowe opracowanego sprzętu oraz współudział w pracach modernizacyjnych prowadzonych wspólnie z producentami sprzętu;
  • systemem „autoryzacji" użycia rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu;
  • opracowanie zapalnika zapłonu zbliżeniowego rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.