Zespół Laserów Ciała Stałego


Kierunki badań realizowanych w zespole obejmują: lasery ciała stałego pompowane diodowo oraz lampowo (lasery erbowe, neodymowe, holmowe, tulowe), układy laserowe do diagnostyki i terapii medycznej z laserami ciała stałego i półprzewodnikowymi, badanie oddziaływania promieniowania laserowego z tkankami biologicznymi, opracowanie i badania właściwości laserów i wzmacniaczy światłowodowych generujące promieniowanie w zakresie widmowym bliskiej i średniej podczerwieni, światłowodowe generatory supercontinuum oraz konstrukcję układów zasilania i sterowania parametrami źródeł laserowych. Pracownicy zespołu mają w swoim dorobku opracowanie szeregu urządzeń laserowych dla potrzeb medycyny, w których generatorami promieniowania są zarówno lasery na ciele stałym jak i lasery półprzewodnikowe. W zespole prowadzone są prace związane z opracowaniem i badaniem wysokowydajnych stabilnych źródeł promieniowania laserowego oraz ich wykorzystaniem w urządzeniach wojskowych, medycznych, technologicznych i metrologicznych.