Zespół Laserów Światłowodowych


Tematyka badawcza zespołu obejmuje konstrukcję, optymalizację, badania własności oraz praktyczne zastosowanie układów laserowych zakresu widmowego bliskiej i średniej podczerwieni, zbudowanych w technologii światłowodowej. Kierunki badań realizowanych w zespole dotyczą głównie technik generacji promieniowania o długości fali ~1 μm, ~1.5 μm, ~2 μm dla ciągłego trybu pracy oraz trybu impulsowego (impulsy o nasosekundowym, pikosekundowym i femtosekundowym czasie trwania), technik generacji supercontinuum w światłowodach krzemionkowych oraz światłowodach wieloskładnikowych, techniki niskostrantej integracji światłowodów o różnych parametrach geometrycznych, technologii wytwarzania wybranych komponentów techniki światłowodowej, konstrukcji układów zasilania i sterowania parametrami różnych źródeł laserowych oraz podzespołów optoelektronicznych. Pracownicy zespołu mają w swoim dorobku opracowanie m.in. unikalnych szerokopasmowych źródeł supercontinuum średniej podczerwieni o dużej wyjściowej mocy średniej, nadajników laserowych generujących impulsy o długości fali 1.5 μm oraz 2 μm z możliwością kodowania sygnału wyjściowego, układów zasilania diod laserowych o mocy do 3 kW, układów chłodzenia diod laserowych o wydajności do 0.5 kW oraz wielu innych konstrukcji układów laserowych mających zastosowanie w urządzeniach wojskowych, medycznych, technologicznych i metrologicznych. Naczelną dewizą zespołu jest prowadzenie badań podstawowych oraz prac rozwojowych na wysokim poziomie  przyczyniając się jednocześnie do postępu nauki. Maksymie tej przyświeca również wzajemne poszanowanie członków zespołu oraz wspólne dążenie do osiągnięcia sukcesu naukowego.