Zespół Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią


Tematyka badawcza zespołu koncentruje się na wytwarzaniu, badaniu własności i wykorzystaniu miękkiego promieniowania rentgenowskiego (SXR) oraz skrajnego nadfioletu (EUV) emitowanego z wysokotemperaturowej plazmy laserowej. W zespole opracowano szereg oryginalnych rozwiązań impulsowych zaworów gazowych, umożliwiających wytwarzanie tarcz gazowych o zróżnicowanych parametrach. Zawory takie były wykorzystywane w wielu eksperymentach przeprowadzonych zarówno w Instytucie jak i w ramach współpracy z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi świata. W wyniku przeprowadzonych badań, w Max Planck Institut fur Quantenoptik w Niemczech, w roku 1995 uzyskano akcję laserową w zakresie EUV, w plazmie argonowej wytwarzanej w wyniku oddziaływanie lasera dużej mocy z tarczą gazową. W 1999 zastosowano w badaniach dwustrumieniową tarczę gazową, co umożliwiło wielokrotne zwiększenie konwersji energii promieniowania laserowego na SXR oraz EUV.

Jedną z aplikacji tego promieniowania o bardzo krótkiej długości fali jest precyzyjna mikroobróbka polimerów poprzez ablację materiału pod wpływem naświetlania impulsami EUV. Prowadzone są też badania podstawowe plazmy fotojonizacyjnej związane z tzw. astrofizyką laboratoryjną.
Wykorzystując laserowo-plazmowe źródło EUV z tarczą argonowo-helową podjęto ostatnio badania dotyczące obrazowania z nanometrową rozdzielczością.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zespołu: http://www.ztl.wat.edu.pl/zoplzm