Zespół Optyki Laserów


Podstawowa tematyka badawcza Zespołu Optyki Laserów (ZOL) obejmuje fizykę i technikę laserów na objętościowych ośrodkach czynnych (monokryształach lub ceramikach): Nd:YAG, Nd:YVO4, Nd:YAP, Nd:YLF, Yb:YAG, Yb:LuAG, Tm:YLF, Ho:YAG, Ho:YLF, Cr:ZnSe, Er:YAG i in., pompowanych wiązkami światła (generowanymi przez diody laserowe lub inne lasery), emitujących w obszarze widzialnym i bliskiej podczerwieni. Opracowaliśmy w ostatnich latach oryginalne konstrukcje impulsowych generatorów parametrycznych, laserów ramanowskich, laserów hybrydowych, impulsowych laserów pracujących w reżimach przełączania wzmocnienia, przełączania strat oraz synchronizacji modów. Od wielu lat zajmujemy się także: badaniami nowych ośrodków laserowych w tym materiałów ceramicznych, termo-optyką laserów, projektowaniem, budową i badaniami układów optycznych formujących wiązki laserowe w tym systemów laserowych wielkich mocy oraz optyką światła spójnego. Obecnie prowadzone są w Zespole prace nad laserami dużych energii pompowanymi poprzecznie 2D stosami diod laserowych oraz układami laserowymi generator - wzmacniacz o dużych mocach średnich.

ZOL posiada stanowiska pomiarowe do kompleksowej charakteryzacji parametrów promieniowania laserowego w obszarze widzialnym i podczerwieni oraz nowoczesne wyposażenie laboratoryjne umożliwiające szybkie zestawienie i badania eksperymentalne bardzo szerokiej gamy laserów ciała stałego pompowanych diodowo lub wiązkami światła spójnego.

Pracownicy ZOL, od z górą 30-lat, prowadzą dla studentów WAT zajęcia dydaktyczne (w formie audytoryjnej oraz ćwiczeń laboratoryjnych) z następujących przedmiotów: podstawy optyki, optyka stosowana, optyka laserów, propagacja promieniowania, podstawy elektroniki kwantowej, technika laserowa, podstawy optoelektroniki. Dysponujemy bazą laboratoryjną oraz doświadczonym, wysoko kwalifikowanym personelem przygotowanym do prowadzenia kilkunastu ćwiczeń laboratoryjnych z ww. przedmiotów.

 

Więcej informacji na www.ztl.wat.edu.pl