Zespół Zastosowań Laserów


Utylitarne zastosowanie układów laserowych w połączeniu ze znajomością fizyki oddziaływania promieniowania laserowego z materią stanowią główny kierunek prac prowadzonych przez zespół.

Numeryczne modelowanie oddziaływania impulsowego promieniowania laserowego z materią pozwala na lepsze zrozumienie prowadzonych badań modyfikacji warstw wierzchnich metali i ich stopów, wytwarzanie faz intermetalicznych, a także usuwania nawarstwień z dzieł sztuki, pożółkłych werniksów z obrazów, farb i tlenków z metali.

W obszarze zainteresowań zespołu znajduje się również mikrostrukturowanie powierzchni metalowych i polimerów, mikrograwerowanie, analiza materiałów z wykorzystaniem laserowo indukowanej spektroskopii optycznej oraz fluorescencji oraz generacja nanocząstek metalicznych metodą ablacji laserowej.

Wyniki prac badawczych i zdobyte doświadczenie pozwoliły na opracowanie technologii wykorzystanej do oczyszczenia techniką ablacji laserowej ponad stu dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w kraju i za granicą, między innymi:

  • Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie;
  • Kaplicy Zygmuntowskiej (wystrój wewnętrzny kaplicy) i Kaplicy Batorego na Wawelu (ściana tronowa i epitafium);
  • nagrobka Brzostowskiego i inskrypcyjna płyta G. Darewskiego – Chalons sur Marne we Francji;
  • nagrobka Juliusza Słowackiego i Grobów Rządu na Uchodźstwie w Paryżu;
  • rzeźby dwunastu apostołów wykonanych z kości słoniowej ze skarbca Katedry na Wawelu;
  • portali w Archikolegiacie Romańskiej w Tumie pod Łęczycą;
  • trzech – płaskorzeźbionych płyt alabastrowych z Katedry Gnieźnieńskiej;
  • nagrobka Rycerzy Santi Gucciego;
  • rzeźby Henryka Lubomirskiego z Muzeum w Łańcucie;
  • rzeźby Św. Vlaho (Błażeja) patrona Dubrownika.

Bezpośrednie i interferencyjne, laserowe kształtowanie powierzchni materiałów i cienkich warstw jest aktualnie przedmiotem badań podstawowych w zastosowaniu do wytwarzania biozgodnych rusztowań dla ukierunkowanego wzrostu komórek