Zespół Laserowej Teledetekcji


Wykorzystanie własności promieniowania, generowanego głównie przez źródła laserowe, w urządzeniach przeznaczonych dla potrzeb wojska jest jednym z podstawowych zadań zespołu. W ramach tych zadań mieści się obecnie realizowany projekt dotyczący laserowego systemu rozpoznania elementów terenu i ich własności fizyko-chemicznych dla potrzeb platform bezzałogowych. Prowadzone w zespole badania o charakterze aplikacyjnym zaowocowały opracowaniem szeregu urządzeń, w tym: systemu ostrzegania przed promieniowaniem laserowym, symulatorów strzelań i optoelektronicznych tarcz strzeleckich, dalmierza laserowego z odbiorem podszumowym, systemu przeciwpożarowego i tłumienia wybuchu dla wozów bojowych, łącza optoelektronicznego do laserowej transmisji danych, układu do pomiaru i śledzenia źródeł promieniowania UV, systemów lidarowych do zdalnego wykrywania skażeń chemicznych i biologicznych oraz monitorowania środowiska.

Za swoją działalność naukowo-badawczą Zespół Laserowej Teledetekcji został dotychczas wyróżniony wieloma nagrodami, których lista dostępna jest poniżej

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZESPOŁU LASEROWEJ TELEDETEKCJI.

Poniżej przedstawiono urządzenia i systemy opracowane przez Zespół Laserowej Teledetekcji:

Lidar fluorescencyjno-rozproszeniowo-depolaryzacyjny do wykrywania zagrożeń biologicznych
Dwubarwowy lidar rozproszeniowy
  Moduł dalmierza laserowego 905 nm o zasięgu 1000 m bez obudowy
  Moduł dalmierza laserowego 905 nm o zasięgu 1000 m w obudowie
  Moduł dalmierza laserowego 905 nm o zasięgu 3000 m
Prędkościomierz laserowy
  Profilometr reflektancyjny
  Wielospektralny Laserowy Skaner Refektancyjny
Radiometr UV
System przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu STOPFIRE
System ostrzegania o promieniowaniu laserowym
System Identyfikacji swój-obcy (IFF)
Laserowe symulatory strzelań
Laserowy zestaw do ćwiczeń strzeleckich