Zespół Spektroskopii Optycznej


Zespół zajmuje się systemami detekcji śladowych ilości gazów wykorzystującymi lasery kaskadowe oraz analizą materiałów biologicznych (bakterie, grzyby, pyłki roślinne), pyłowych i gazowych zanieczyszczeń atmosfery, paliw płynnych a także wykrywaniem wczesnych zmian próchnicowych za pomocą metod optycznych. Celem nadrzędnym prowadzonych badań jest zwiększenie wykrywalności niebezpiecznych materiałów chemicznych oraz skażeń biologicznych i chemicznych. W bieżącej działalności zespół korzysta z możliwości spektroskopii podczerwieni, fluorescencji stałoczasowej, fluorescencji czasowo-rozdzielczej oraz wzbudzanej laserowo.