Zespół Technologii Optycznych


Zespół prowadzi badania materiałów i podzespołów laserowych oraz zajmuje się zastosowaniami układów laserowych w urządzeniach dla wojska i przemysłu. W zespole zostały opracowane technologie elementów laserowych, konstrukcje głowic laserowych i mikrolaserów z pasywną modulacją dobroci. W laboratorium pokryć cienkowarstwwych opracowano technologie cienkich warstw dla zakresów UV-VIS-IR i technologie struktur plazmonowych. Jednym z głównych kierunków aktualnie prowadzonych prac jest zastosowanie zaawansowanych metod optoelektronicznych w systemach wspomagających działania antyterrorystyczne i antykryzysowe oraz do detekcji i identyfikacji zagrożeń biologicznych. W zespole opracowano również laserowe systemy zdalnej detekcji par alkoholu - alkolasery. Zaplecze technologiczne zespołu pozwala na wykonywanie krótkich serii specjalistycznych elementów optycznych do urządzeń optoelektronicznych.

W strukturze zespołu funkcjonuje Laboratorium Plazmoniki, w którym prowadzone są prace nad wytwarzaniem metodami chemicznymi i fizycznymi, charakteryzacją oraz zastosowaniem nanostruktur plazmonowych pod kątem wykorzystania w detekcji niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów biologicznych oraz w fotowoltaice.