Introduction to Space for Engineers


Szkolenie “Cykl projektowy integracji satelity – faza C/D” organizowane na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pod tytułem: Introduction to Space for Engineers “Satellite systems development with focus on project phases C/D”.

Kurs opracowany został na bazie projektu szkoleniowego, zrealizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz firmą Creotech S.A., dla Thales Alenia Space Polska w ramach kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną.

Adresowany jest do inżynierów, studentów studiów inżynierskich oraz osób z przygotowaniem technicznym zainteresowanych praktycznymi aspektami projektowania i budowy satelitów.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są TUTAJ