Studia Doktoranckie


W Instytucie Optoelektroniki WAT rozpoczęto kolejny nabór na studia III stopnia. Poniżej zamieszczono dokumenty dla osób zainteresowanych studiami doktoranckimi w Instytucie Optoelektroniki:

 

WYMAGANE DOKUMENTY należy dostarczyć do dnia 07 września 2018 r.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

zostaną przeprowadzone przez INSTYTUTOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

w dniu 11 września 2018 r.  o godz. 12.00

w sali konferencyjnej IOE bud. 136

 

Rok akademicki 2018-2019 - ZASADY REKRUTACJI

Rok akademicki 2018-2019 - TEMATY PROJEKTÓW BADAWCZYCH

PODANIE O PRZYJĘCIE

ANKIETA OSOBOWA

Zasady Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich przez Radę Instytutu Optoelektroniki WAT

Program Studiów Doktoranckich w IOE WAT

Plan Studiów Doktoranckich w IOE WAT

 

Specyfika działalności Instytutu, skoncentrowana w znacznym stopniu na realizacji projektów naukowo–badawczych i rozwojowych stwarza sprzyjające warunki do przeprowadzania przewodów doktorskich, jak również prowadzenia studiów trzeciego stopnia. Ponadto profesorowie zatrudnieni w Instytucie wykładają szereg specjalistycznych przedmiotów na studiach doktoranckich umiejscowionych na innych wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej.

Osoby zainteresowane studiami doktoranckimi pod opieką jednego z samodzielnych pracowników naukowych IOE WAT proszone są o kontakt z Dziekanatem Instytutu Optoelektroniki.

Dziekanat IOE WAT:
tel.: 261837213
e-mail: wat.edu.pl