Wydarzenia

Badania naukowe

OFERTY PRACY W PROJEKTACH

Sprawdź nowe oferty pracy w projektach TUTAJ

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

  1. A. Bartnik et al. “Time-resolved measurements of extreme ultraviolet (EUV) emission, from EUV-induced He, Ne, and Ar plasmas” Laser Part. Beams 2019, In press.
  2. A. Brenier et al. “Light propagation properties of the Bi2ZnOB2O6 acentric biaxial crystal: Angular orbital momentum from conical diffraction“ Opt. Mater. 2019, 91, 286-291

  3. B. Budner et al. „Fabrication of silver nanoisland films by pulsed laser deposition for surface-enhanced Raman spectroscopy” Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 882–893.

  4. J.K. Jabczynski, P. Gontar “Effect of beam profile and partial coherence on coherent beam combining performance” Opt Commun. 2019, 442, 40-45.
  5. I. Koltsov et al. “Novel Photocatalytic Nanocomposite Made of Polymeric Carbon Nitride and Metal Oxide Nanoparticles” Molecules 2019, 24(5), 874.
  6. M. Kowalski "Real-time concealed object detection and recognition in passive imaging at 250 GHz" Appl. Opt. 2019, 58, 3134-3140.

  7. K. Mika, et al. “Electrochemical synthesis and characterization of dark nanoporous zinc oxide films” Electrochim. Acta 2019, 305, 349-359.
  8. P. Nyga et al. “Laser-induced color printing on semicontinuous silver films: red, green and blue” Opt. Mater. Express 2019, 9, 1528-1538.
  9. P. Wachulak et al. “NEXAFS  spectroscopy  and  spectromicroscopy  in the  soft  X-ray  spectral  region  with  a  compact  laser plasma  source  based  on  a  double  stream  gas  puff target” Radiat. Phys. Chem. 2019, In Press.

Informacje

IOE WAT w mediach

dr inż. Marcin Kowalski w Telexpress o projekcie Protect realizowanym w ramach programu ramowego UE H2020 [LINK]

dr inż. Marek Zygmunt o LIDAR-ach IOE WAT w najnowszym odcinku programu "Jak to działa?" pt. Zobaczyć niewidzialne [LINK]

NCBR chwali się wynikami swoich projektów prezentowanymi na MSPO, z których ponad połowa było realizowanych w IOE WAT [LINK]

E-BAZY W BIBLIOTECE WAT

Biblioteka WAT uzyskała dostęp do nowych wydawnictw w tym do SPIE. Link do SPIE Digital Library LINK.

Konkursy zagraniczne - NOWE!!!

Najaktualniejsze informacje o zagranicznych konkursach na granty oraz stypendia ze strony EURAXESS POLAND znajdują się TUTAJ.

Seminaria CBK PAN

Aktualne informacje o planie seminariów odbywających się w CBK PAN [TUTAJ]. 

Horizon2020 - Informacje

Projekty