Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. “Wyznaczanie charakterystyk reflektancyjnych materiałów w celu rozpoznania obiektów wielospektralnym skanerem laserowym" - mgr inż. Mirosława Kaszczuk


Termin: 2018-06-18
Godzina: 13:00 Lokalizacja: Bud. 136 sala nr 125


 

OGŁOSZENIE

W dniu 18 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (Warszawa, ul. Gen. W. Urbanowicza 2, budynek 136, sala nr 125) odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgr inż. Mirosławy Kaszczuk

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Wyznaczanie charakterystyk reflektancyjnych materiałów w celu rozpoznania obiektów wielospektralnym skanerem laserowym

 

Promotor:            

prof. Zygmunt Mierczyk

Instytut Optoelektroniki WAT

   

Recenzenci:         

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

Politechnika Wrocławska